Mi Atyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved!

jöjjön el a te országod;

legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;

és bocsásd meg vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk

az ellenünk vétkezöknek;

és ne vígy minket kísértésbe,

de szabadíts meg  a gonosztól!

Ámen.