Hiszek egy Istenben

HISZEK EGY ISTENBEN

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,

mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,

a mi Urunkban;

 

aki fogantatott Szentlélektől,

született Szűz Máriától;

szenvedett Poncius Pilátus alatt;

megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra,

harmadnapon feltámadt a halottak közül;

fölment a mennybe,

ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;

onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

 

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;

a szentek közösségét,

a bűnök bocsánatát;

a test feltámadását

és az örök életet.

Ámen.