Hiszek egy Istenben

Most a harmadik egyházi témájú zenével jelentkezünk, amely leginkább húsvéti aktualitású. A korábbi Ave Maria és Mi Atyánk zenéink folytatásaként a napokban megszületett a harmadik zenei testvér, a Hiszek egy Istenben című katolikus imára.

Ezzel az Örökbecsűek/Dallamokkal ölelt imák című zenei sorozatunk harmadik darabja látott napvilágot. Ez az ima a három közül a legösszetettebb gondolatokat rejti magába, és legmélyebben mutatja a keresztény hit lényegét, eszméjét. A hívő ember pontosan el tudja magát helyezni ebben a hitvilágban, de a nem hívők is gyönyörű szimbólumot találhatnak benne az örök életről.

A Hiszek egy Istenben alkotásunk ugyanolyan hangszerelésben, és hangnemben került kottázásra szoprán-tenor énekhangra és templomi orgonára, mint a két előző testvére.

A lassú mélyhangú orgona felvezetés után felcsendül a főtéma, amely a továbbiakban háromszor ismétlődik meg más-más variációban. Az első versszak klasszikus megformálása utána második versszak szabálytalanságát a zene is követi. Jézus születése és halála drámáját a zene érzelmi emelkedése érzékelteti. Ugyancsak furcsa zenei képekben jelenik meg az alászállás a poklokra, majd a feltámadás. Itt a nagy fordulatot a zene úgy követi, hogy szomorú d-moll hangnemet a bizakodó f-dúr hangnembe modulálás jelzi. Kifejeződik a feltámadás világosságának győzelme a sötétség felett.

Az utolsó versszakban az Atya-fiú hit mellett megjelenik Szentléleké is, és erőteljes hittételek vezetnek el az örök élet hitéig.

Ez az alkotás nagyon sok munkával, mély alázattal készült a bemutatkozására, amelyet fogadjanak be olyan teljes szeretettel, amilyennel adjuk mindenkinek

Jártó Róza és Derkovats Gyula.

 

HISZEK EGY ISTENBEN

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában,

mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,

a mi Urunkban;

 

aki fogantatott Szentlélektől,

született Szűz Máriától;

szenvedett Poncius Pilátus alatt;

megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra,

harmadnapon feltámadt a halottak közül;

fölment a mennybe,

ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;

onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

 

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;

a szentek közösségét,

a bűnök bocsánatát;

a test feltámadását

és az örök életet.

Ámen.