AVE MARIA

Egy újabb magyar Ave Maria…

E minden európai nyelvre szó szerint lefordított ima kisgyermek korom óta ismert. Mindezidáig soha sem jutott eszembe, hogy azon kívül, hogy időnként elmondom, valamilyen új másfajta kapcsolatom alakuljon ki vele. Igaz, régóta vágyom arra, hogy valamilyen igazán szép zenei alkotást hozzak létre, amely nem a nagy zeneszerzők dallamainak átírásával születik, hanem csak az én lelkem tükre.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága a Krakkóban megrendezendő ifjúsági találkozó tiszteletére ez év áprilisában dalpályázatot írt ki, amelyet elolvasva azonnal megéreztem, hogy a leendő szépséges zenét ennek a pályázatnak hatására fogom megírni. A pályázatban egy gitár együttesre kértek egyházi témájú eredeti dalokat. Az Üdvözlégy Mária imánk szövegére el is készült az én dalom, el is jutott a pályázatra. 

De még kész sem volt a dal, máris úgy éreztem, hogy nem ez az igazi, ez csak egy zenei vázlat, mert az igazi nem gitárhangon kell, hogy megszólaljon. Erre igazán csak az orgona nemes hangja lehet alkalmas. És amikor az eredeti hangzást áttettem orgonára, a G-dúr helyett az F-dúrt választottam alap-hangnemnek, mert ennek a hangzása mélyebb, ünnepélyesebb. A címe is megváltozott Üdvözlégy Mária helyett az általánosabb AVE MARIA-ra.

Ez a zenemű orgonára és szoprán+tenor énekhangra íródott. Két taktus bevezetés után indul a zenei főtéma az ima, az angyalok Máriát és Jézust dicsőítő éneke. A főtémát itt a szoprán szólam viszi. Az ima befejezése után egy intermezzo indul orgona szólóval, amely Jézus szenvedésén keresztül Mária drámáját érzékelteti. Majd megerősítésként visszatér a főtéma, és a tenor szólamban az angyali ima-ének Jézus és Mária megdicsőülését érezteti. A könyörgés gondolata az ima végén mindkét esetben az orgona-szóló refrénjével nyer megerősítést. A záró akkordok háromszoros ámen-t foglalnak magukba.

Érdekes dilemmám volt, hogy milyen ütemezést válasszak, mert az Üdvözlégy ima nem szabályos strófákból áll. Így a zene is a szabálytalanabb ¾-es ütemben került leírásra, és egy további ritmikai érdekességet is tartalmaz: helyenként triolákat, amely a magyarul mondott szöveg (gyümölcse, halálunk) ritmusa. A fő dallam és az össze-hangzások megformálásához erős ihletet fentről és a barátoktól jövő segítségben kaptam. Bár egy ilyen darab megírása hosszadalmas munka, mégis nagyon sok emelkedett perc és öröm-érzés fűződött e szépség megalkotásához.

Az alkotás műfaja: Örökbecsűek/Dallamokkal ölelt ima… A korábbi örökbecsűek számainkban a zene volt örökbecsű, itt viszont az ima szövege az. Az imát elmondják Jártó Róza és fia, Debreczeni Dénes Viktor.

A videó változatban a Youtube videó-megosztón is elérhető az Ave Maria. A képi anyag a legegyszerűbb szimbolika, hogy a megtekintő elsősorban a hangra összpontosítson. Az intermezzóban megjelenő szenvedő megváltó képe Siess Zsuzsa ikonfestő munkája.

Fogadják alázatos szeretettel az újabb magyar Ave Máriát és legyen áldott, aki hallgatja vagy vele imádkozik

Jártó Róza és Derkovats Gyula