Nőköszöntő

Hamarosan ismét Nőnap alkalmából köszöntjük mi férfiak nőtársainkat, és erre az eseményre állítottam össze a most közölt zeneciklust. A kiválasztott zenei átiratokat eredeti szerzőik nagy valószínűséggel nőismerőseiknek szánták, még ha erről nem is maradt feljegyzés.

A zenék lejátszása során szépséges nőképek tolulnak elénk, így a zenei képeket nemcsak nagy szeretettel hallgathatjuk, hanem egyben magunk előtt is látjuk.

 

Kellemes, elmélyült, látomásos zenehallgatást kívánok

Derkovats Gyula

01 Pálma hajladozás (M. Veracini nyomán)

Egy ifjú hegedűs szerenádot játszik kedvesének. A felfokozott érzelem kifejezése nála a gyönyörűen kivibrált, kitartott hangszépségekben jelenik meg. Midőn a főtémát újra ismétli, már nem bírva magával elszakad az alaptempótól és egyre hevesebben játssza a szeretetének nagy kitörését…

02 Anna merengő (J. Brahms nyomán)

Az oboaszóló pacsirtaként hangzik fel és válik ki a madarak kórusából. A felkelő nap sugarait szétszórva kibontakozik a friss üde reggeli táj, ahol egy nőalak karját széttárva lépked a harmatos fűben elmerengve a természet szépségén…

03 Aranyvirág csilingelés (S. Rachmaninov nyomán)

A tavaszi szellő lágy dallamot dúdol, amelyet keresztül-kasul sző az aranyeső virágocskáinak csilingelése, és a virágok az elhalkuló szélben fokozatosan elveszik a már átdúdolt dallamot. A  továbbiakban a csilingelés meghatározóvá, utolérhetetlenné válik.

04 Évi hajladozás (F. Mendelssohn nyomán)

Az első pillanattól az utolsóig egy nőalak halad előttünk táncos léptekkel. És nemcsak táncol, hanem énekeli nekünk a szeretet-történetét, amely ha szomorú is, de a remény sohasem hagyja el, még az utolsó hangoknál sem…

05 Balerina bája (E. Grieg nyomán)

Egy színpadi függöny nyílik előttünk, amelyen hamarosan oldalazó lépésekkel egy balerina topog be középre, és előadja szólóját. Mozdulataival, mosolyával elbűvöli környezetét.

06 Nyílj ki rózsabimbóm (G. Bizet nyomán)

A rózsabimbó kinyílását itt először az oboa telt hangja noszogatja és hamarosan az egész zenekar teszi hozzá biztatását. És lassanként az egész rózsa-fa dús hajladozó virágokkal telik meg…